FAQ

CERTIFIKATMÄTARE

Det finns olika alternativ:

  • Om WiFi från huset räcker fram till platsen där elcertifikatmätaren så kan det vara lämpligt att använda en WiFi till Ethernet adapter, t ex TP-Link TL-WA850RE som kostar ca 350 kr.
  • Om elkontakt nära er router är kopplad till samma elcentral som eluttag vid elcertifikatmätaren så kan ni använda sk Power Line Communication (PLC), t ex Zyxel PLA4201 som kostar ca 300 kr för de två enheter som behövs.
  • Om elcertifikatmätaren sitter några hundra meter bort ifrån huset där internetuppkoppling finns så kan man förstärka wifi signalen med en riktad wifi antenn, t ex TP-Link TL-ANT2414A som kostar ca 450 kr, och sedan använda en wifi till ethernet adapter.
  • Om det är mycket långt avstånd, upp till 5 km, kan två st TP-link CPE210 radiolänk användas.

Öppna webbläsare på en dator och gå till den här testsidan. Fyll i din elcertifikatmätares RPiSerial (som står på mätaren eller dess kapsling) och klicka ‘check’. På skärmen visas då (om du fyllt i rätt anläggnings-ID) den tidpunkt som elcertifikatmätaren senast hade kontakt med våran servern.

Oftast är det internetuppkopplingen som av någon anledning ligger nere. Kontrollera att router är igång och fungerar och att fastighetens internetuppkoppling fungerar alls. Om internetuppkopplingen fungerar som den ska, prova att starta om elcertifikatmätarens datalogger genom att trycka på knappen som sitter på dataloggern (om det inte finns någon knapp så är det en äldre modell, starta då om genom att dra ur strömförsörjningen som ser ut som en mobiltelefonladdare ur stickkontakt och sätt tillbaks igen). För att säkerställa att internetuppkoppling fungerar i den ethernetkabel som finns framdragen till Elcertifikatmätaren så är det faktiskt enklast att helt enkelt dra ur denna ethernetkabel ur elcertifikatmätaren och sätta den i en egen laptop istället. Prova att öppna valfri webbsida (se till att eventuell wifi-uppkoppling är avstängd) och om den öppnas så fungerar internetuppkopplingen i den ethernetkabeln. Annars inte. Om internetuppkopplingen fungerar men Elcertifikatmätaren inte skickar data 5 minuter senare så skicka ett mail till support@emulsionen.com.

Certifikaten (elcertifikat EC och ursprungsgarantier UG) hanteras i ett system hos Energimyndigheten som heter Cesar. Där får du som äger en elcertifikatmätare ett konto. Vi i Emulsionen kommer hantera överföringar och försäljning av certifikat men du som äger kontot kan alltid logga in och kontrollera att allt står rätt till.

Vi rapporterar in varje natt men med fyra dygns fördröjning. Energimyndigheten utfärdar certifikat (EC och UG) en gång ungefär i mitten av varje månad.

Under Rapporter → Produktion kan du se hur mycket som rapporterats in (under vald period).

Emulsionen åtar sig att sälja utfärdade certifikat minst en gång per år och då samtidigt göra utbetalning till respektive kund, efter att administrationsavgift dragits av. Vi försöker sälja vid tillfälle då priset är så högt som möjligt. Kvotplikten är det styrinstrument som gör att elcertifikaten får ett värde. Just nu avvaktar vi ett förmodat höjt pris under hösten. Du kan själv följa prisutvecklingen för elcertifikat här.

Det hade varit smidigare om data från växelriktare hade tillåtits användas. I alla fall för mindre anläggningar hade det varit fullt rimligt. Anledningen till att det måste vara en separat är att de måste uppfylla Swedac föreskrift STAFS 2016:4, vilket motsvara EU’s MID-certifiering av elmätare. Dessutom så måste det finnas ett automatiserat system för processen att skicka data till Energimyndigheten som utfärdar certifikaten. Vilket kan vara svårt eftersom det finns så många olika fabrikat av växelriktare.