Smarta tjänster för hållbar energianvändning

Vi möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom intelligent dataanalys och automatisk kontroll över laster och generatorer.

Vi bidrar till resurseffektivitet genom information, mätning och visualisering.