Realtidsmätning

Solproduktion mäts i realtid och visualiseras på minutnivå, även data från andra flexibla energiresurser som t.ex. ett batterilager kan visas upp i denna portal. Mätdata från köpt och såld el kan hämtas från elnätsägaren, men med timupplösning och en dags fördröjling. Alternativet är att det skall mätas direkt på plats. Med hjälp av CheckWatt TX10 kan man även få data från elmätaren i realtid och visualiserad utan att behöva en elektriker som installerar en separat elmätare.

Produktion och konsumtion

Elproduktion från solceller summeras över olika tidsintervall såsom timme, dag, månad och år. Denna kopplas till data för såld el för att enkelt se hur mycket av den producerade elen som används lokalt och hur mycket som levererats ut i elnätet. Konsumtion kan läsas för varje timme, och även den här kan man se andelen egenkonsumerad el och hur mycket som importerats från elnätet.

Ekonomiska resultat

Värdeskapandet från CheckWatts smarta styrning redovisas dygn för dygn, för att tydliggöra den ekonomiska nyttan av ens investeringar. Utbetalningar sker i regel 60 dagar efter månadens slut, och intäkterna kan betalas ut direkt till ditt bankkonto - antingen via oss eller din partner.

Är du intresserad av att upptäcka nya möjligheter?

Kontakta oss på CheckWatt via epost så berättar vi mer.

info@checkwatt.se