Currently

Currently är CheckWatts virtuella kraftverk. Det består utav ett nätverk av flexibla energiresurser som tillsammans hjälper till att hålla elnätet stabilt, säkert och effektivt. Med hjälp av smart styrning och tillgång till energimarknader så kan varje energiresurs delta, liten som stort, och möjliggöra ett 100% förnybar energiproduktion.


Batterilager

CheckWatt utför en rad olika tjänster, där smart styrning av batterilager är en utav dem. Det finns en rad olika funktioner ett batterilager kan utföra, så som elprisarbitrage, kapa effekttoppar eller leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Alla dessa tjänster handlar om att nyttja batterilagrets energilagringförmåga för att underlätta för elsystemet som helhet och samtidigt skapa ekonomisk värde till resursägaren. Läs mer här

Solkraftverk

Smart styrning av produktion från solkraft ger nya intäktsmöjligeter som betyder en ökad lönsamhet av investeringen i grön energi samt ett bättre nyttjande av resursern ur ett samhällsperspektiv.

Vindkraftverk

Vindkraft är ett av Sveriges största energikällor i dagsläget, och fortsätter att växa kraftigt. För att ha möjlighet att fortsätta växa så måste man införa smart styrning för att effektivisera hela elsystemet. CheckWatt ser till att vindkraften kan nyttjas till bästa förmåga och bidra till en bättre morgondag samtidigt som man får en ökad lönsamhet.

EnergyInBalance

EnergyInBalance är en portal för datavisualisering av energi från olika källor såsom elmätare, solceller, batterier, elnätsanslutningar med mera. Syftet är att skapa en användarvänlig helhetsbild av både konsumtion och produktionen av el. Här kan man även följa värdeskapandet av ens egna energiresurser.

Individuell Mätning och Debitering

CheckWatt IMD är en unik lösning där data för hushållsel, vatten och elbilsladdning kan kombineras med driftövervakning av solcellsproduktion och smart styrning av batterilager. CheckWatt IMD är enkel att använda och ger en bra överblick över data och debiteringsunderlag. Läs mer här

Är du intresserad av att utforska nya möjligheter?

Kontakta oss på CheckWatt via epost så berättar vi mer.

info@checkwatt.se