Vanliga frågor (FAQ)

Jag har en solcellsanläggning som ligger en bit ifrån bostadshuset där en fungerande internetuppkoppling finns. Hur ska jag göra för att ansluta Elcertifikatmätaren till internet?

Det finns olika alternativ:

 • Om WiFi från huset räcker fram till platsen där Elcertifikatmätaren finns kan det vara lämpligt att använda en WiFi till Ethernet-adapter, t.ex TP-Link TL-WA850RE som kostar ca 350 kr.
 • Om elkontakten nära er router är kopplad till samma elcentral som eluttag vid Elcertifikatmätaren kan ni använda s.k Power Line Communication (PLC), t.ex Zyxel PLA4201 som kostar ca 300 kr för de två enheter som behövs.
 • Om Elcertifikatmätaren sitter några hundra meter bort från huset där internetuppkoppling finns kan WiFi-signalen förstärkas med en riktad WiFi-antenn, t.ex TP-Link TL-ANT2414A som kostar ca 450 kr, och sedan ansluta med en WiFi till Ethernet-adapter.
 • Om det är mycket långt avstånd, upp till 5 km, kan två st TP-link CPE210 radiolänk användas.

Hur vet jag att elcertifikatmätaren fungerar?

Öppna webbläsare på en dator och gå till den här testsidan. Fyll i din elcertifikatmätares RPiSerial (som står på mätaren eller dess kapsling) och klicka ‘check’. På skärmen visas då (om du fyllt i rätt anläggnings-ID) den tidpunkt som elcertifikatmätaren senast hade kontakt med våran servern.

Min elcertifikatmätare rapporterar inte mätvärden. Vad ska jag göra?

Oftast är det för att internetuppkopplingen av någon anledning ligger nere. Kontrollera att routern är igång och fungerar, och att fastighetens internetuppkoppling alls fungerar. För att säkerställa att internetuppkopplingen fungerar i den ethernetkabel som finns framdragen till Elcertifikatmätaren är det enklast att dra ur ethernetkabeln ur Elcertifikatmätaren och sätta in den i en laptop istället. Se till att laptopens wifi-uppkoppling är avstängd. Prova sedan att öppna valfri webbsida i laptopens webläsare. Om sidan öppnas fungerar internetuppkopplingen i ethernetkabeln.

Om internetuppkopplingen redan fungerar som den ska, prova att starta om Elcertifikatmätarens datalogger genom att trycka på den röda knappen som sitter på den ljusgrå dataloggern (på äldre modeller finns ingen sådan knapp, starta då istället om dataloggern genom att dra ur strömförsörjningen – ser ut som en mobiltelefonladdare – ur stickkontakten i väggen och sätt tillbaka den igen).

Om internetuppkopplingen fungerar, men Elcertifikatmätaren inte skickar data 5 minuter senare, skicka ett mail till support@checkwatt.se så återkommer vi snarast möjligt.

Vad är Cesar och vad ska jag använda det till?

Certifikaten – elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG) – hanteras i ett system hos Energimyndigheten som heter Cesar. Där får du som äger en Elcertifikatmätare ett konto. Överföringar och försäljning av certifikat hanteras av oss (eller av ditt elhandelsbolag om det finns ett sådant avtal), men du som äger kontot kan alltid logga in och kontrollera att allt står rätt till.

Varför stämmer inrapporterad produktion i EnergyInBalance inte överens med produktion registrerad till mitt Cesar-konto hos Energimyndigheten?

Vi rapporterar in mätdata med lite fördröjning, vanligtvis några veckor. Det är för att vår mjukvara som kontrollerar rimlighet körs och eventuella åtgärder på fel som upptäcks ska hinna göras. Energimyndigheten utfärdar certifikat (EC och UG) en gång i mitten av varje månad. Den mätdata som inte hinner rapporteras in till Energimyndigheten innan utfärdande av certifikat kommer istället med på nästföljande månads tilldelning, så du går inte miste om några certifikat.

Eftersom det i princip alltid tar ett tag innan godkännande för tilldelning av elcertifikat hos Energimyndigheten så har vi oftast loggat en del elproduktion innan inrapportering startar. Vilket också innebär att det blir en skillnad i uppmätt totalt i EnergyInBalance och Cesar.

Var kan jag se hur många certifikat som jag tilldelats?

Det ser du i ditt Cesarkonto, här (logga in med ditt Bank-ID). Observera att det oftast är tomt på certifikatkontot för EC respektive UG eftersom de varje månad förs över till vårt uppsamlingskonto för alla innehavare av Elcertifikatmätare, så att de kan överföras till köpare snabbt när pris på certifikat är förmånligt (högt). I Cesarkontot kan du se hur mycket som rapporterats in (under vald period) genom att klicka på fliken “Rapporter”, och därefter på “Produktion”.

När får jag ut pengar för elcertifikaten?

CheckWatt åtar sig att sälja utfärdade certifikat minst en gång per år och då samtidigt göra utbetalning till respektive kund, efter att administrationsavgift dragits av. Vi försöker sälja vid tillfälle då priset är så högt som möjligt. Kvotplikten är det styrinstrument som gör att elcertifikaten får ett värde. Du kan själv följa prisutvecklingen för elcertifikat hos Svensk Kraftmäkling, här.

Varför behövs en fristående Elcertifikatmätare? Kan samma information fås ut från växelriktaren?

Anledningen till att det måste vara en separat mätare är att mätaren måste uppfylla Swedacs föreskrift STAFS 2016:4, vilket motsvarar EU:s MID-certifiering av elmätare. Dessutom måste det finnas ett automatiserat system för processen som skickar data till Energimyndigheten (som i sin tur utfärdar certifikaten), vilket kan vara svårt eftersom det finns så många olika fabrikat av växelriktare. Det hade varit smidigare (och fullt rimligt för åtminstone mindre anläggningar) att använda data från växelriktare, med det är tyvärr inte tillåtet.

Hur ofta skickas produktionsdata från dataloggern till EnergyInBalance (app eller webbsida) för visning av elproduktion? Skiljer det sig åt för Elcertifikatmätare med uppkoppling via LAN respektive modem?

Med uppkoppling via LAN skickas data 1 gång per minut, förutom första gången då det sker ca 5 minuter efter att dataloggern startat. Med uppkoppling via modem skickas data 1 gång per timme, förutom första gången då det sker ca 5 minuter efter att dataloggern startat. Det är då minutdata från en hel timme som laddas upp.

Vilken funktion har de olika LED-lamporna på dataloggern? Kan de användas vid felsökning?

För nyare Elcertifikatmätare tillverkade efter oktober 2016 gäller följande: Uppe till höger finns en röd och en grön liten LED-lampa. När allt är som det ska…

 • lyser röda LED-lampan konstant när dataloggern är strömsatt.
 • blinkar gröna LED-lampan: sällan när den är igång, och snabbare när dataloggern startas.

Om något är fel…

 • lyser grön lampa med fast ljus, om minneskortet är trasigt eller det saknas minneskort.

Under till vänster, vid RJ45-kontakten, finns en grön och en gul LED-lampa. Båda dessa lyser/blinkar om dataloggern är ansluten till en router eller annan nätverksutrustning. Dock indikerar de inte huruvida den andra enheten i sin tur är ansluten till internet.

För äldre Elcertifikatmätare tillverkade innan oktober 2016 gäller följande: Alla LED-lampor sitter inne i dataloggern och syns genom plastrutan, vid nedre delen av kretskortet. När allt är som det ska…

 • lyser röda LED-lampan konstant när dataloggern är strömsatt.
 • blinkar gröna LED-lampan; sällan när den är igång, och snabbare när dataloggern startas.

Två gröna och en gul LED-lampa lyser/blinkar om dataloggern är ansluten till en router eller annan nätverksutrustning. Dock indikerar de inte huruvida den andra enheten i sin tur är ansluten till internet.

Är dataloggern ansluten med modem har den en röd LED-lampa tänd, och en grön som blinkar ibland.

Hur lång tid kan det ta innan UPLOADING blir klart i kontrollpanelen?

Det beror på hur lång tid som dataloggern buffrat i läge OFFLINE. För modem går det 8 ggr normal hastighet och LAN ca 500 ggr. Dvs:

 • 1 timme modem laddar upp 8 timmar buffrad data.
 • 1 timme LAN laddar upp 500 timmar buffrad data.

Hur stor solcellsanläggning behövs för att det ska löna sig att installera en Elcertifikatmätare?

Svaret på denna fråga beror främst på två variabler:

1. Hur många års återbetalningstid som anses vara “lönsamt” – vilket vi låter kunden själv avgöra.

2. Värdet på elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG) och deras respektive prisutveckling över tid: Energimyndigheten tilldelar ett elcertifikat per producerad MWh, så ju större anläggning desto snabbare betalas själva Elcertifikatmätaren av. Priset på elcertifikat beror på elcertifikatmarknaden, och den fluktuerar en del. Under 2018 varierade priset för elcertifikat mellan 81 SEK i januari och 270 SEK i augusti. Framtida värden för elcertifikat är oklar, men det är sannolikt att priset kommer att sjunka. Administrationsavgiften vi tar ut är en procentandel av försäljningspriset, så du riskerar inte att gå back när du väl har tjänat in inköpskostnaden för själva Elcertifikatmätaren.

Mer information om elcertifikatmarknaden hittar du hos Svensk Kraftmäkling.

Värdet på ursprungsgarantier finns inte listat online, men var i slutet av 2018 ca 30 kr/MWh och har långsamt stigit över de senaste åren.

Vad gäller det relativa värdet av Elcertifikatmätaren bör även dess funktioner räknas in, det vill säga värdet av att få tydlig och pedagogisk visualisering av mätdata och övervakning av anläggningen.