Om ossCheckWatt AB

CheckWatt AB är ett energitjänsteföretag, som erbjuder mätning, styrning och IT-system inom energieffektivisering och förnyelsebar energi. Vårt långsiktiga mål är att:

"Varje hushåll och varje företag vill vara med och skapa ett stabilt, förnybart energisystem med obegränsad tillgång till billig, ren el".

Vi tror också på att bygga ut den förnybara elproduktionen kraftigt så att vi kan sänka kostnaderna för hushåll och företag. Det blir möjligt med smart styrning av flexibla resurser som batterier, elbilsladdning och värmepumpar, som dessutom skulle göra elsystemet mer effektivt och driftsäkert. Sol- och vindkraft som kombineras med batterier och vätgas kan stötta elsystemet betydligt bättre och snabbare än traditionella kraftslag.

Vi ska nå det genom att

  1. Vara pålästa och ligga i framkant i utvecklingen inom förnyelsebar energi. Det inkluderar att alltid hålla oss ajour med, och efterleva, lagstiftning och rekommendationer som är tillämpliga för våra produkter och tjänster.
  2. Vara transparenta inom projekt, internt och externt, mot våra kunder och samarbetspartners, för att hitta lösningar på problem tillsammans. I supportarbete är vi övertygande om att ett respektfullt bemötande och effektiv hantering av ärenden skapar långsiktiga och lönsamma relationer.
  3. Alltid ha högt i tak och sträva mot lärande. Kvalitén i leveranser är direkt proportionell med organisationens sammanlagda kunskapsnivå. Vi kan bli lite bättre hela tiden och lär oss något nytt varje dag. Allt lärande baseras på att självkännedom tillräcklig för att acceptera när en brist på kunskap finns.
  4. Ha en inre motivation som kommer ur vetskapen om att vi jobbar i ett högre syfte samt ur gemenskapen och känslan av att åstadkomma något tillsammans. Vi eftersträvar förståelse för det högre syftet i allt vi gör. Data och information i olika former är inte värt mycket om de inte används på givande sätt.
  5. Mäta och följa upp vår egen verksamhet regelbundet för att både vi själva och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att det vi levererar håller måttet. Viktiga parametrar är för oss bland annat upptid på vår tjänst, hanteringstid för supportärenden och funktionalitet i våra system.

Bransch​organisationer

Vi är medlemmar i följande organisationer


EU-Projekt

CheckWatt deltar som innovatörer i följande EU-projekt

SunHorizon är ett projekt där åtta bostadshus och icke-bostadshus testar SunHorizon Technology Packages. Dessa inkluderar mätare och automatiska kontrollsystem från CheckWatt.

I projektet SDN-MicroSENSE hjälper CheckWatt till med att visa hur Electrical Power and Energy System (EPES) kan göras mer tillförlitligt och resilient.

Vilka vi är

Dan-Eric

Ledning

Daniel

Ledning

Sebastian

Backend

Vivian

Frontend UX

Gustav

Frontend UX

Jacob

Frontend UX

Alexander

Hardware

Fredrik

Hardware

Linus

Hardware

Martin

Hardware

Hamza

Virtual Power Plant

Johan

Virtual Power Plant

Naveen

Virtual Power Plant

Nicholas

Virtual Power Plant

Sara

Sales

Edvin

Sales

Erik

Sales

Olle

Sales

Sophie

Sales

Dag Olav

Sales

Jonas

Sales

Louise

Support

Agnes

Logistik

Hugo

Logistik

Ian

Logistik

Pedro

Logistik

Hanko

Logistik

Sharon

Ekonomi

Nathalie

Ekonomi

Simone

HR