Om CheckWatt

CheckWatt AB erbjuder mätning, styrning och IT-system inom energieffektivisering och förnyelsebar energi. Vårt mål är möjliggöra ett 100% förnybart energisystem genom intelligent dataanalys och automatisk kontroll över laster och generatorer. Vi bidrar till resurseffektivitet genom information, mätning och visualisering.

Vi ska nå det genom att

  1. Vara pålästa och ligga i framkant i utvecklingen inom förnyelsebar energi. Det inkluderar att alltid hålla oss ajour med, och efterleva, lagstiftning och rekommendationer som är tillämpliga för våra produkter och tjänster.
  2. Vara transparenta inom projekt, internt och externt, mot våra kunder och samarbetspartners, för att hitta lösningar på problem tillsammans. I supportarbete är vi övertygande om att ett respektfullt bemötande och effektiv hantering av ärenden skapar långsiktiga och lönsamma relationer.
  3. Alltid ha högt i tak och sträva mot lärande. Kvalitén i leveranser är direkt proportionell med organisationens sammanlagda kunskapsnivå. Vi bli lite bättre hela tiden och lär oss något nytt varje dag. Allt lärande baseras på att självkännedom tillräcklig för att acceptera när en brist på kunskap finns.
  4. Ha en inre motivation som kommer ur vetskapen om att vi jobbar i ett högre syfte samt ur gemenskapen och känslan av att åstadkomma något tillsammans. Vi eftersträvar förståelse för det högre syftet i allt vi gör. Data och information i olika former är inte värt mycket om de inte används på givande sätt.
  5. Mäta och följa upp vår egen verksamhet regelbundet för att både vi själva och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att det vi levererar håller måttet. Viktiga parametrar är för oss bland annat upptid på vår tjänst, hanteringstid för supportärenden och funktionalitet i våra system.

Branschorganisationer

Vi är medlemmar i följande organisationer


EU-Projekt

CheckWatt deltar som innovatörer i följande EU-projekt

SunHorizon är ett projekt där åtta bostadshus och icke-bostadshus testar SunHorizon Technology Packages. Dessa inkluderar mätare och automatiska kontrollsystem från CheckWatt.

I projektet SDN-MicroSENSE hjälper CheckWatt till med att visa hur Electrical Power and Energy System (EPES) kan göras mer tillförlitligt och resilient.